Naturfototävling 2021, 18.10

På måndag presenterades resultatet i fotoklubbens Naturfototävling. Till allas vår glädje hade Håkan Eklund ställt upp som domare och gav utförliga kommentarer till alla de rekordmånga deltagande bilderna. Han hade också kategoriserat bilderna och utdelade en stor mängd hedersomnämnanden åt de bilder han valde som bästa inom de olika kategorierna.

Nedan syns alla bilder som fick en top-3 placering eller ett hedersomnämnande av domaren.

Alla deltagande bilder kan ses i större format via den här länken:
https://www.flickr.com/gp/187154860@N08/4u7Yo5

Vinnande bild och domarens favorit. “Solnedgång på ängen” – Roland Öster

Andra plats i tävlingen – “Maalla on mukavaa” – Satu Wikström

Tävlingens tredje plats – “Frusna grenar” – Chris Alfthan

Hedersomnämnande i kategorin Fåglar – “Trana” – Patrick Bagge

Hedersomnämnande i kategorin Fåglar – Korpar” – Patrick Bagge

Hedersomnämnande i kategorin Landskap – “Vy från Riisitunturi” – Tommy Söderholm

Hedersomnämnande i kategorin Landskap – “Hangödimma” – Ulla Johnsson

Hedersomnämnande i kategorin Människa i miljö – “Sensommarsken” – Mia Falck

Hedersomnämnande i kategorin Kreativ bild – “Ekonomiskog” – Annika Lindblom

Hedersomnämnande i kategorin Växter – Flugornas dans i Liljans doft – Dennis Barman. Valdes även till bilden med bästa bildnamn!

 

 

Hedersomnämnande i kategorin Däggdjur – “Hälge” – Kenneth Weber

Hedersomnämnande i kategorin insektsbild – “Bromsen med handbromsen på” – Roland Öster

Long Exposure, 20.9.2021

På måndag 20.9 skulle  vi öva på långa exponeringar och användning av ND filter. Vi hade önskat stora vågor och rörliga  moln… det blev ingendera. Men några bilder med långa slutartider blev det i alla fall när några klubbmedlemmar träffades vid Knipan i Ekenäs.

Bild av Tony Axberg

Bild av Tony Axberg

Bild av Roland Öster

Flera bilder från tillfället hittar man här: https://www.facebook.com/groups/793105497411862

Start på höstsäsongen 1.9.2021

Ekenäs fotoklubb startade höstens aktiviteter med en träff ute vid klubblokalen. Vivve fungerade som mötesvärd och ledde våra övningar som den här gången cirkulerade kring det fototekniska temat “Forced perspective”, kanske forcerat eller tvingart perspektiv på svenska. Mera detaljer kring tekniken i fråga hittar man t.ex. här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Forcerat_perspektiv

Nedan några bilder från aktiviteten…. och på vår Facebook grupp hittar man många bilder tagna av deltagarna:
https://www.facebook.com/groups/793105497411862

Årsmöte 17.5 (…..Grattis Norge!)

Årsmötet

EFK höll årsmöte på måndagen 17.5. Årsmötet hålls normalt redan i februari, men hade i år blivit framflyttad p.g.a. Corona-restriktionerna. Samma restriktioner var ännu i kraft, men mötet hölls på ett säkert sätt med endast några enstaka personer närvarande lokalt i klubblokalen och en större grupp deltagare på distans via nät-tjänsten Google Meet.

Under årsmötet behandlades de stadgeenliga punkterna. Inga här nämnvärda ändringar beslöts om. Den nya styrelsen är den samma som i fjol, nämligen:

Ordförande: Roland Öster 
Viceordförande: Mikael Bäckman 
Sekreterare: Viveka Rabehl 
Peter Sjöstrand
Mia Falck
Reijo Kangas
Kassör: Hans-Erik Nyman

Även medlemsavgiften hålls på samma nivå som förrut, och föreningen fortsätter generellt enligt samma mönster som tidigare.

Årstävlingarna

Bilderna som deltog i tävlingsklassen “Färgfoto”

Efter att årsmötet avklarats presenterades resultaten av några av klubbens fototävlingar, nämligen i första hand årstävlingen med sina tre tävlings-klasser, färg, svartvit och bildserie/bildreportage och i andra hand papperskopia-tävlingen som i år hade temat porträtt.

De premierade bilderna för alla tävlingsklasser hittar ni på den här sidan:
http://ekenasfotoklubb.org/?page_id=2872

Som domare för årstävlingen fungerade Nora Musgrove och Lasse Krogell, båda från Fotoklubben AFK i Helsingfors.
Som domare för papperskopia-tävlingen fungerade Linda Baarman från Hangö Fotoklubb. EFK tackar domarna för ett väl gjort arbete!