Fotouppgifter över sommaren

Sommaren är här och med den fotouppgiften över sommaren. Årets tema är ”Tillbaka till naturen” ett tema som kan tolkas på olika sätt och som förhoppningsvis resulterar i en stor variation på bilderna. Var och en medlem kan lämna in 3 pappersbilder. Bildens långsida får vara max 30 cm. OBS! Inlämningstiden är förlängd till 11.9. Närmare uppgifter finns i cirkuläret.

Denna sommar finns också en annan fotouppgift: klubben deltar i Hangö fotofestival 7.9  med en liten utställning på 10 foton på temat Stadsliv. För detta behövs bidrag. Skicka in 2 bidrag till klubbens e-postadress senast 25.8.Se närmare i senaste cirkulär.

Glad sommar!

Kommentarer inaktiverade.