Årsmöte 17.5 (…..Grattis Norge!)

Årsmötet

EFK höll årsmöte på måndagen 17.5. Årsmötet hålls normalt redan i februari, men hade i år blivit framflyttad p.g.a. Corona-restriktionerna. Samma restriktioner var ännu i kraft, men mötet hölls på ett säkert sätt med endast några enstaka personer närvarande lokalt i klubblokalen och en större grupp deltagare på distans via nät-tjänsten Google Meet.

Under årsmötet behandlades de stadgeenliga punkterna. Inga här nämnvärda ändringar beslöts om. Den nya styrelsen är den samma som i fjol, nämligen:

Ordförande: Roland Öster 
Viceordförande: Mikael Bäckman 
Sekreterare: Viveka Rabehl 
Peter Sjöstrand
Mia Falck
Reijo Kangas
Kassör: Hans-Erik Nyman

Även medlemsavgiften hålls på samma nivå som förrut, och föreningen fortsätter generellt enligt samma mönster som tidigare.

Årstävlingarna

Bilderna som deltog i tävlingsklassen “Färgfoto”

Efter att årsmötet avklarats presenterades resultaten av några av klubbens fototävlingar, nämligen i första hand årstävlingen med sina tre tävlings-klasser, färg, svartvit och bildserie/bildreportage och i andra hand papperskopia-tävlingen som i år hade temat porträtt.

De premierade bilderna för alla tävlingsklasser hittar ni på den här sidan:
http://ekenasfotoklubb.org/?page_id=2872

Som domare för årstävlingen fungerade Nora Musgrove och Lasse Krogell, båda från Fotoklubben AFK i Helsingfors.
Som domare för papperskopia-tävlingen fungerade Linda Baarman från Hangö Fotoklubb. EFK tackar domarna för ett väl gjort arbete!

Kommentarer inaktiverade.