Årsmöte 2.2.

Ekenäs Fotoklubbs årsmöte hölls onsdag 2.2.  över google meet. 
11 medlemmar deltog i mötet.
 
Nedan några av de kanske för alla intressanta punkterna som slogs fast för 2022.
 
Medlemsavgiften bibehålls, 25e per ordinarie medlem och 10e för studeranden.
 
Styrelsen för 2022
Ordförande: 
Roland Öster
Styrelsemedlemmar: 
Peter Sjöstrand, Viveka Rabehl, Mikael Bäckman, Reijo Kangas, H-E Nyman, Satu Wikström
 
Verksamhetsgranskare:
Romi Rancken, Henry Andersson 
Verksamhetsgranskarnas suppleanter:
B-M Ljungqvist, Christine Stengård 

Kommentarer inaktiverade.