Årsmöte 2024

Onsdag 7.2 hölls föreningens årsmöte.
Ett tiotal medlemmar träffades i klubblokalen och några deltog över nätmötestjänst.

Nedan några av de kanske för alla intressanta punkterna som slogs fast för 2024.
 
Medlemsavgiften bibehålls, 25e per ordinarie medlem och 10e för studeranden.
 
Styrelsen för 2024
Ordförande: 
Roland Öster
Styrelsemedlemmar: 
Peter Sjöstrand, Viveka Rabehl, Reijo Kangas, Satu Wikström, Chris Alfthan, William Barman
 
Verksamhetsgranskare:
Romi Rancken, Henry Andersson 
Verksamhetsgranskarnas suppleanter:
B-M Ljungqvist, Christine Stengård 

Kommentarer inaktiverade.