STYRELSEN

Styrelse 2019

Ordförande: Peter Sjöstrand (peter.sjostrand@surfnet.fi)
Viceordförande: Mikael Bäckman (mikael.baeckman@gmail.com)
Sekreterare: Viveca Rabehl (vivve63@gmail.com)
Roland Öster
Ulla Johnsson
Reijo Kangas
Kassör: Hans-Erik Nyman