STYRELSEN

Styrelse 2018

Ordförande: Peter Sjöstrand (peter.sjostrand@surfnet.fi)
Mikael Bäckman (mikael.baeckman@gmail.com)
Viveca Rabehl (vivve63@gmail.com)
Roland Öster
Ulla Johnsson
Reijo Kangas
Kassör: Hans-Erik Nyman