TÄVLINGSREGLER

Notera att tävlingsbilder ofta och gärna används på klubbens hemsida och i klubbens olika sociala mediekanaler. Deltagar bör därför meddela om tävlingsbilder man deltar med INTE får presenteras utanför tävlingen.

Årstävlingen

 Tävlingsklasser

1. Werners ramfabriks vandringspris. Svartvitt eller monokromatiskt (en färg).
Digitala bilder i jpeg-format. 
2. Fotofabrikens vandringspris. Färg.
Digitala bilder i jpeg-format. 
3. Foto-Pars- vandringspris. Bildserier/-reportage: 3-5 fotografier som bildar en helhet.
Digitala bilder i jpeg-format. 

4.EFK:s vandringspris. Papperskopior, såväl svartvita som färg. Bildstorlek: långsidan minst 24 cm, högst 45 cm. Bredden på en ev. passepartout får vara högst 10 cm.

– Motivet är fritt i alla klasser.
– Bildmanipulation är tillåten
– Varje fotograf kan delta med högst 3 fotografier per klass. I bildserier/-reportage högst 2 serier.
– Varje klass bör ha minst 3 deltagare för att tävling skall uppstå och pris delas ut.
– Digitala bilder ges namn enligt vilka de kan identifieras. Pappersbilder märks med signatur, alternativt med fotografens namn och eventuellt med bildnamn.
– Bildinlämning sker enligt information i klubbens cirkulär. Digitala bilder skickas till ekenasfotoklubb@gmail.com. Pappersbilder lämnas inom utsatt tid till utvald plats (om inte annat meddelas till fotoaffären Fotofabriken vid Rådhustorget).
– I årstävlingen väljs årets bästa bilder inom klubben, man kan således delta med bilder som premierats i tidigare klubbtävlingar under året.
– Bild eller dess parallellbild får delta endast en gång i en årstävling.

– Tävlingsjuryn bör utse de 3 bästa i varje klass och kan vid behov ge hedersomnämnande

Naturbildstävlingen

Man kan delta med färgfoton, svartvita foton  eller digitala foton. Bildstorlekar som i årstävlingen. Varje fotograf kan delta med högst 3 fotografier. Alla inlämnade bidrag tävlar  sinsemellan.I naturbildstävlingen är bildmanipulation inte tillåtet. I övrigt är reglerna desamma som för årstävlingen. Domaren/juryn utser de 3 bästa fotografierna och kan vid behov ge hedersomnämnanden.

Video med klubbmedlemmars naturfoton 2017:

 

Sommaruppgiften
Inför sommaren får medlemmarna en fotouppgift. Av bilderna arrangeras en utställning där allmänheten röstar fram de bästa bilderna.

Tematävlingar
Tävlingstidpunkt och tävlingsmotiv meddelas i klubbens cirkulär i god tid. Varje medlem kan skicka in högst tre (3) bilder till klubbens mailadress. Bildstorlek max 5 MB. Bilderna läggs upp på hemsidan eller klubbens Flickr och finns där några veckor anonyma endast försedda med ett nummer. Vid efterföljande möte röstar de som är närvarande på den bild man tycker är bäst (dock ej den egna).

Andra tävlingar ordnas vid behov.

Årets fotograf
Till årets fotograf väljs den medlem som fått mest poäng vid klubbens tävlingar under verksamhetsåret. Vid en tävling får vinnaren 5 poäng, tvåan 3 poäng, trean 2 poäng och alla eventuella hedersomnämnanden får 1 poäng var.

Styrelsen förbehåller sig rätten att vid behov komplettera och justera tävlingsreglerna.