Regler för och upplägg av tävlingen Årets fotograf

Uppdaterad 01/03/2023

Tabellen visar ett sammandrag av våra tävlingar och dess regler. Detaljerna finns under tabellen.

Pris och poäng

 • Årets fotograf tilldelas ett presenkort till i första hand ett lokalt företag. Styrelsen avgör presentkortets värde och var det kan användas.
 • Den fotograf som under året fått flest poäng är årets fotograf.
 • Poäng ges enligt följande:
      1:a plats 10 poäng
      2:a plats 8 poäng
      3:e plats 6 poäng
      4:e plats 5 poäng
      5:e plats 4 poäng
      6:e plats 3 poäng
      7:e plats 2 poäng
 • För varje deltävling eller tävlingsklass man deltar i får man 1p för att sporra deltagare att delta i så många av våra tävlingar som möjligt.

 Rätt att delta

 • Endast föreningens (Ekenäs Fotoklubb) medlemmar kan delta i tävlingarna. Det innebär att deltagaren ska ha betalt gällande medlemsavgift, alternativt att deltagaren är ständig medlem, hedersmedlem eller hedersordförande.
 • Man får inte delta med bilder som tidigare har placerat sig i EFKs tävlingar. (dvs bilder som fått 1p eller mer i tidigare deltävlingar)
 • Den tävlande skall följa reglerna för Årets fotograf-tävlingen

 Deltävlingar

 • Den årliga “Årets fotograf” tävlingen består av följande deltävlingar.

1 – Årstävlingen 

   • Avgörs i samband med årsmötet i februari och består i sig av följande tävlingsklasser:
    • Färg. Digitala bilder i jpeg-format (Fotofabrikens vandringspris)
    • Svartvitt eller monokromatiskt (en färg). Digitala bilder i jpeg-format (Werners ramfabriks vandringspris.)
    • Bildserier/-reportage: 3-5 fotografier som bildar en helhet. Digitala bilder i jpeg-format. (Foto-Pars- vandringspris)
   • Tävlingsbilderna ska vara fotograferade inom 2 år räknat bakåt från datumet då tävlingen avgörs.

2 – Papperskopior

   • Man får delta med såväl svartvita som färgprint. 
   • Bildstorlek: långsidan minst 24 cm, högst 45 cm. 
   • Bredden på en ev. passepartout får vara högst 10 cm. 
   • Temat bestäms årsvis av styrelsen minst 3 månader före tävlingen avgörs. 
   • Deltävlingen ordnas i maj. (EFK:s vandringspris.)
   • Tävlingsbilderna ska vara fotograferade inom 2 år räknat bakåt från datumet då tävlingen avgörs.

3 – Naturbildstävlingen

   • Avgörs i oktober
   • Tävlingsbilderna ska vara fotograferade inom 2 år räknat bakåt från datumet då tävlingen avgörs.

4 – Sommaruppgiften

   • Temat bestäms av styrelsen minst 3 månader på förhand.
   • Tävlingsbilden ska vara tagen under månaderna juni/juli/augusti det år som tävlingen hålls.
   • Avgörs efter att de deltagande bilderna ställts ut i t.ex. lokala bibliotek ungefär i augusti/september/oktober.
  • 5 – Tematävlingar
  •  
   • 2 st tematävlingar arrangeras och avgörs i mars och november. Temat per deltävling bestäms av styrelsen minst 3 månader på förhand.
   • Tävlingsbilderna ska vara tagna inom 3 månader räknat bakåt från datumet då deltävlingen avgörs.

 

Regler gällande bilderna

 • Man får inte lägga till vattenstämpel, bildens eller fotografens namn, logo, ramar eller dylikt
 • Bildmanipulering är tillåten i alla andra deltävlingar och tävlingsklasser förutom Naturbildstävlingen.
 • För Naturbildstävlingen följer vi Suomen Luontokuvas bildredigeringsregler för klass “C: Maisemat”: http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/saannot2021
 • Motivet är fritt i alla deltävlingar och tävlingsklasser
 • Varje fotograf kan delta med högst 3 fotografier per klass. I bildserier/-reportage högst 2 serier.
 • Varje klass bör ha minst 3 deltagare för att tävling skall uppstå och pris delas ut.

 

Tävlingsbildfilen, dess storlek och namngivning

Obs! Storleksbegränsningarna är rekommendationer

 • Bilderna får beskäras fritt, men det rekommenderas att bildens långa sida är minst 1920 pixlar.
 • Tävlingsbildfilens bör vara sparad i jpg-format.
 • Namngivning av bildfilen: filnamnet skall innehålla bildens namn och fotografens namn eller initialer (t.ex. Vinterdag_Kirsi_Kuvaaja.jpg).
 • Fotografen ansvarar för bildfilernas tekniska funktion.

 

Fotografens ansvar

 • Fotografen skall ha fulla rättigheter till bilden och dess publicering. Fotografen ansvarar för att personer som syns och kan identifieras på bilden har givit sitt samtycke till publicering av bilden, om den är tagen på annan än offentlig plats.

 

Leverering av bilderna

 • Man kan delta i tävlingarna endast genom att skicka in bildfilerna per e-post till adressen ekenasfotoklubb@gmail.com. Genom att skicka bilderna förbinder sig fotografen att följa tävlingsreglerna och garanterar att hon eller han har de rättigheter till bilderna, som reglerna föreskriver.
 • Ge e-postmeddelandet en sådan rubrik, att det lätt kan identifieras som bidrag till månadstävlingen (t.ex. Januari 2020 månadstävling).
 • Undantaget till ovanstående leveransregler gäller tävlingsklassen Papperskopior (EFK:s vandringspris). I den här tävlingsklassen levereras de utskriva bilderna till klubblokalen.

 

Bedömning av bilderna

1 – När föreningens medlemskår inte fungerar som domare, 

 • Skall bedömning ske på ett konstruktivt sätt.
 • Tävlingsjuryn bör utse de 7 bästa i varje klass.
 • Tävlingsjuryn bör berättiga sitt val genom bildkritik och bildkommentarer för åtmistone alla premierade bilder.

2 –  När föreningens medlemskår fungerar som domare

 • Var och en som deltar i omröstningen ger 3 poäng åt den bästa bilden, 2 poäng åt den nästbästa och 1 poäng åt den tredje. 
 • Om flera bilder får lika många poäng (bland de fem bästa), kommer den bild som har fler förstaplaceringar före. Om det finns lika många förstaplaceringar, räknas andraplaceringarna. Om det även finns lika måga andraplaceringar räknas tredjeplaceringarn. Om bilderna trots det är jämbördiga, delar de placeringen.

3 – Annat

 • Domarens / domarkårens beslut kan inte överklagas.
 • I deltävlingen “Sommaruppgiften” agerar allmänheten som domare och röstar vid utställningsplatserna på sin favoritbild. Placeringen i tävligen bestäms direkt enligt antal röster. I den här tävlingen är det möjligt att flere får samma röstantal och man delar då position och poäng.

 

Tillkännagivande av resultat

 • Resultaten i deltävlingarna och årets fotograf-tävlingen publiceras på Ekenäs fotoklubbs hemsida där åtminstone top 3 bilderna visas med eventuella kommentarer från domaren.
 • Därtill publiceras resultaten på Ekenäs Fotoklubbs Facebook-sida (https://www.facebook.com/ekenasfotoklubb).
 • Alla bilder som deltagit (frånsett sådana där fotografen förbjudit det) kan publiceras på föreningens hemsida, Facebook-sida och Faebook-grupp. 

 

Bilder som inte placerat sig

 • Arrangören kan även publicera bilder som inte placerat sig, om inte fotografen uttryckligen förbjudit det.

 

Arrangörens ansvar och rättigheter

 • Arrangören förbinder sig att hantera de bildfiler som inlämnats till tävlingen med noggrannhet.
 • Arrangören har rätt att lagra bilderna för bedömning och för användning i enlighet med tävlingsreglerna.
 • Föreningens styrelse har rätt att göra justeringar i tävlingsreglerna.