Tävlingsregler

Tävlingsregler för Ekenäs fotoklubb

Ekenäs fotoklubb arrangerar för sina medlemmar följande tävlingar:

  1. Årstävling som avgörs i samband med årsmötet i februari
  2. Naturbildstävling som avgörs i oktober.
  3. Månadstävlingar

Vid behov ordnar klubben även andra tävlingar.

Årstävlingen (OBS! Förnyade jan. 2016)

 Tävlingsklasser

1. Werners ramfabriks vandringspris. Svartvitt eller monokromatiskt (en färg).
Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild.
2. Fotofabrikens vandringspris. Färg.
Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild.
3. Foto-Pars- vandringspris. Bildserier/-reportage: 3-5 fotografier som bildar en helhet.
Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild.

4. EFK:s vandringspris. Papperskopior, såväl svartvita som färg. Bildstorlek: långsidan minst 24 cm, högst 45 cm. Bredden på en ev. passepartout får vara högst 10 cm.
– Motivet är fritt i alla klasser.
– Bildmanipulation är tillåten
– Varje fotograf kan delta med högst 3 fotografier per klass. I bildserier/-reportage högst 2 serier.
– Varje klass bör ha minst 3 deltagare för att tävling skall uppstå och pris delas ut.
– Digitala bilder ges namn enligt vilka de kan identifieras. Pappersbilder märks med signatur, alternativt med fotografens namn och eventuellt med bildnamn.
– Bildinlämning sker enligt information i klubbens cirkulär. Digitala bilder skickas till ekenasfotoklubb@gmail.com. Pappersbilder lämnas inom utsatt tid till utvald plats (om inte annat meddelas till fotoaffären Fotofabriken vid Rådhustorget).
– I årstävlingen väljs årets bästa bilder inom klubben, man kan således delta med bilder som premierats i tidigare klubbtävlingar under året.
– Bild eller dess parallellbild får delta endast en gång i en årstävling.

– Tävlingsjuryn bör utse de 3 bästa i varje klass och kan vid behov ge hedersomnämnande

Naturbildstävlingen

Man kan delta med färgfoton, svartvita foton  eller digitala foton. Bildstorlekar som i årstävlingen. Varje fotograf kan delta med högst 3 fotografier. Alla inlämnade bidrag tävlar  sinsemellan.I naturbildstävlingen är bildmanipulation inte tillåtet. I övrigt är reglerna desamma som för årstävlingen. Domaren/juryn utser de 3 bästa fotografierna och kan vid behov ge hedersomnämnanden.

 

Månadstävlingar och andra tävlingar

Tävlingstidpunkt och eventuellt tävlingsmotiv meddelas i klubbens cirkulär i god tid.

Tävlingsreglerna desamma som för naturbildstävlingen.

 

Årets fotograf

Till årets fotograf väljs den medlem som fått mest poäng vid klubbens tävlingar under verksamhetsåret. Vid en tävling får vinnaren 5 poäng, tvåan 3 poäng, trean 2 poäng och alla eventuella hedersomnämnanden får 1 poäng var.

Styrelsen förbehåller sig rätten att vid behov komplettera och justera tävlingsreglerna.