OM KLUBBEN

Ekenäs fotoklubb riktar sig till alla som  är intresserade av fotografering. Klubben grundades 1973 och har över 40 medlemmar i olika delar av västra Nyland.

Verksamheten kretsar huvudsakligen kring månadsmötena och temakvällarna. Programmet varierar från fototävlingar till kamerateknik. Ibland har vi en gästfotograf som berättar om sig själv eller om något aktuellt inom fotobranschen. Vi ordnar också utställningar och utfärder och har studioutrustning som kan bokas.

Månadsmötena hålls första onsdagen varje månad (ej på sommaren) och temakvällarna tredje måndagen i månaden. Mötena börjar kl 18.30 och hålls i klubblokalen i H-byggnaden på Ekåsen-området, Raseborgsvägen 37. Ingången är i byggnadens gavel.

Ta kontakt: ekenasfotoklubb@gmail.com