Om klubben

Ekenäs fotoklubb är en aktiv och utåtriktad klubb för alla som är intresserade av fotografering. Klubben grundades 1973. För tillfället har vi 44 egentliga medlemmar och 3 hedersmedlemmar.

Verksamheten kretsar huvudsakligen kring månadsträffarna som hålls första onsdagen varje månad (ej på sommaren) och temakvällarna tredje måndagen i månaden. Mötena börjar kl 18.30 och hålls i klubblokalen i H-byggnaden på Ekåsen-området, Raseborgsvägen 37. Ingången är i byggnadens gavel. Programmet varierar från tävlingar till fototeknik. Ibland har vi en gästfotograf som berättar om sig själv eller om något intressant inom fotograferingen.  Vi ordnar också utställningar och exkursioner och har studioutrustning som kan bokas.  Några av våra aktiva medlemmar ordnar egna utställningar.

Ta kontakt: ekenasfotoklubb@gmail.com