OM KLUBBEN

Ekenäs fotoklubb riktar sig till alla som  är intresserade av fotografering. Klubben grundades 1973 och har över 40 medlemmar i olika delar av västra Nyland.

Verksamheten kretsar huvudsakligen kring månadsmötena och temakvällarna. Programmet varierar från fototävlingar till kamerateknik. Ibland har vi en gästfotograf som berättar om sig själv eller om något aktuellt inom fotobranschen. Vi ordnar också utställningar och utfärder och har studioutrustning som kan bokas.

Månadsmötena hålls första onsdagen varje månad (ej på sommaren) och temakvällarna tredje måndagen i månaden. Mötena börjar kl 18.00 och hålls om inte annat meddelas,  i klubblokalen som finns på adressen Raseborgsvägen 37 där Raseborgs nya stadshus är ( på f.d. Ekåsen-området). Klubblokalen finns i byggnaden med namnet Depå 2 (tidigare H) och ingången är i gaveln.

Ta kontakt: ekenasfotoklubb@gmail.com