Understöd

Ekenäs fotoklubb har under år 2021 fått ekonomiskt understöd av följande företag. I tabellen nedan finns länkar till företagens hemsidor och Facebooksidor.