För medlemmar

Klicka på knappen Redigera nere till höger för att lägga till eller ta bort nånting från anslagstavlan!

Ekenäs fotoklubb r.f.
Verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelsen
Peter Sjöstrand, ordf., tel. 040-5423154
Kim Nyblom, viceordf. tel. 0440-548138
Viveka Rabehl, sekr. tel. 040-7015994
Patrick Bagge
Hans-Erik Nyman
Mikael Bäckman
Ulla Johnsson
Kassör : Hans-Erik Nyman

Styrelsen har sammankommit, 20.1., 22.2., 7.6., 28.6., 30.8., 13.9., 11.10., och 22.11.
Verksamhetsgranskare: Romi Rancken & Leif Stenwall, suppleanter Kjell Svenskberg och Patrik Nyman.

Medlemsavgift: 20 euro/år, 10 euro/år för studerande och arbetslösa.
Medlemmar: 32 ordinarie medlemmar och fyra hedersmedlemmar: Jill Aschan, Kurt Grönqvist, Vidar Lindqvist och Harri Kaunisranta.

Allmänt
2015 var klubbens fyrtiandra verksamhetsår. Stommen i verksamheten har utgjorts av månadsmöten med varierande program. Mötena hölls fram till september i mötesrummet Kvarnen i Ekenäs bibliotek och från 1.9. i egna utrymmen vid Bageriet, Järnvägsgatan 15. I Bageriet inleddes också mera informella träffar tredje måndagen varje månad.

I november utgav klubben två väggkalendrar, en med tema mat och en med motiv från Karis och Pojo. Kalenderprojektet har skötts av Viveka Rabehl med bistånd av Vidar Lindqvist.

I mars fick klubben en Facebook-grupp. Den upprätthålls av Viveka Rabehl och Ulla Johnsson. Under sommaren ändrades den från att vara en sluten grupp till en öppen grupp. I slutet av året hade gruppen drygt 60 medlemmar

Klubbens hemsidor (www. ekenasfotoklubb.org) administreras som tidigare av Romi Rancken, medan Peter Sjöstrand sköter uppdateringar.
I de finlandssvenska fotoklubbarnas årliga tävling som avgjordes i Vasa i oktober deltog Viveka Rabehl och Rauno Oksman.

Ett sorgebud nådde oss inför sommaren: klubbens hedersmedlem, mångåriga sekreterare och styrelsemedlem Kurt Grönqvist avled i maj. Kurre hörde flera år till klubbens främsta fotografer och vann många tävlingar. Vi hedrar hans minne.
Tack vare ett understöd från staden kunde klubben ordna en kortkurs i ”Fotografering i konstljus” . Kursen hölls 29.3. i Sigurd Snåre-salen och 14.4. i Kronomagasinet med fotograf Eva Tordera Nuňo som kursledare.
Fotografen och läraren i fotokonst Kristoffer Albrecht gästade klubben ons. 14.10 med ett bildföredrag i Ekenäs Naturum. 25 personer var på plats för att titta på Albrechts bilder från början av 1980-talet till i dag och höra honom beskriva sitt sätt att arbeta och sin bildsyn. Hans konsekvent svartvita ”klassiska” bilder fascinerade vad gäller speciellt komposition och valörer.

Utrymmesfrågan
Största delen av året präglades av utrymmesfrågan. Under våren erbjöds klubben att hyra ett utrymme om drygt 50 m2 i det s.k. Bageriet vid Järnvägsgatan 15 i Ekenäs. Styrelsen diskuterade frågan och gjorde upp ekonomiska kalkyler. Ett allmänt medlemsmöte om frågan ordnades 16.6. Beslutet blev att hyra utrymmet från 1.9. med sikte på att utvärdera den ekonomiska situationen i maj 2016. Möjligheten att erbjuda medlemmarna en mångsidigare verksamhet än hittills ansågs viktig. En del städnings- och målningsarbeten måste göras innan inflyttning. Den 2.9. ordnades ett medlemsmöte om hur klubben kunde aktivera verksamheten i de nya utrymmena.
På hösten visade det sig att på Ekåsenområdet fanns att hyra ett utrymme för betydligt lägre summa än vid Bageriet, varför styrelsen beslöt att från 1.1.2016 flyttar klubben dit.
Det egna klubbutrymmet i Bageriet var tillgängligt för alla medlemmar. Nyckel fanns i en metallbox med kombinationslås på ytterväggen. Bord, stolar, hyllor, skåp, soffa, samt kaffekokare, kärl mm skaffades nästan helt via inrättningar som gjort sig av med saker. I lokalen fanns klubbens bärbara dator med Photoshop Elements 11 samt en dataprojektor och duk. Likaså passepartout-skärare och kartong. För kartongen debiterades en liten summa.
En anspråkslös början till studioutrustning fanns också. Det är fråga om bakgrundspapp i tre kulörer: grått, naturvitt och pink samt tillhörande ställning. Utrustningen utökas efter hand.
Varje besök noterades i en dagbok
Fortfarande har klubben kvar i bibliotekets källare ett minimalt lagerutrymme för ramar. Klubbens material finns dessutom i ett skåp i biblioteket mötesrum Kvarnen samt även i Ungdomsgården och i Forststyrelsens utrymmen.

Årets tema: MAT
Under året lanserade klubben en satsning på temat Mat. Temat inkluderade allt som ryms mellan råvaran och tallriken. Fotouppgiften under sommaren och höstutställningen följde årets tema, liksom en av klubbens väggkalendrar. Väggkalender innehöll också matrecept.

Utställningar
Årets enda utställning hölls i bibliotekets aula 10.-31.11. och anslöt sig till årets tema Mat. I den ställde 10 medlemmar ut sammanlagt 27 bilder. utställningen öppnades med en liten vernissage 10.11. då det bjöds på god linssoppa som Viveka Rabehl hade tillagat. Utställningen var samtidigt en av klubben medlemstävlingar där allmänheten röstade fram de bästa bilderna.

Understöd och sponsorering:
Raseborgs stad beviljade klubben hyresunderstöd så att klubben utan kostnad kunnat hålla möten i stadens utrymmen. Därtill beviljade staden ett understöd om 150e för arrangerade av ett bildföredrag med en professionell fotograf. I form av tävlingspriser och rabatter på varor och tjänster har Fotofabriken understött klubben. Därtill understöddes klubben av Karis Lås.

Årets fotograf
Till årets fotograf väljs den medlem som fått mest poäng vid klubbens tävlingar. Poäng räknades från årstävlingen och naturbildstävlingen samt från sommaruppgiften på temat Mat.
Slutresultat:
Viveka Rabehl 23 poäng
Patrick Bagge 14 poäng
Peter Sjöstrand 8 poäng
Martin Josefsson 5 poäng
Hans-Erik Nyman 4 poäng
Ulla Johnsson 3 poäng
Rauno Oksman 3 poäng

Viveka Rabehl samlade för andra året i rad mest poäng i Ekenäs fotoklubbs interna tävlingar.

Verksamhet månadsvis

Januarimånads möte
Årets första månadsmöte hölls ons. 7.1. i mötesrummet Kvarnen i Bibban. Tema var klubbens hemsidor, utseende, innehåll samt möjligheten att sätta upp egna bilder på hemsidan. Hemsidans administrator Romi Rancken visade hur sidan är uppbyggd och hur man kan ladda upp egna bilder på den. Hemsidorna väckte en aktiv och givande diskussion.

Februarimånads möte
Årsmötet hölls 4.2 i biblioteket. Valet av ny styrelse ledde till att könsfördelningen blev något jämnare: i stället för Stefan Lindholm som undanbett sig omval invaldes Ulla Johnsson. Övriga i styrelsen omvaldes dvs Kim Nyblom, Mikael Bäckman, Viveka Rabehl, Patrick Bagge och Hans-Erik Nyman. Som ordförande fortsätter Peter Sjöstrand

Årstävlingarna
Sju medlemmar hade skickat in 29 bilder samt 4 serier om 3-4 bilder var. Huvuddomare var fotograf Lina Enlund från tidningen Västra Nyland. Bilderna i digiklassen bedömdes av fotoklubben Knäppisarna i Vasa. Resultat:
Svartvitt klass (Vidar Lindqvists vandringspris): 4 deltagare, 7 bilder
1. Soldater i sluttande ängslandskap av Patrick Bagge.
2. Pojke i fönster av Peter Sjöstrand. 3. Närbild av två myror av Viveka Rabehl.
Färgklass (Studio Vidars vandringspris): 4 deltagare, 9 bilder
1. Speglingar i fönster av Peter Sjöstrand. 2. Storm i Hangö av Viveka Rabehl. 3. Metande män i dimma av Patrick Bagge.
Bildserier/reportage: 3 deltagare, 14 bilder
1. Svartvit porträttserie (3 bilder) av Viveka Rabehl. 2. På landet av Viveka Rabehl. 3. Leonard Cohen in concert (4 bilder) av Hans-Erik Nyman.
Digiklass (Foto-Pars-vandringspris): 6 deltagare, 13 bilder
1. Bengtskär av Patrick Bagge .
2. Rosala morgon av Viveka Rabehl.
3. Hamnkaj med liten kran av Hans-Erik Nyman.

Marsmånads möte
Mötet hölls ons. 4.3. på Ekenäs bibliotek. På programmet stod bildhantering. Mikael Bäckman höll en inledning under rubriken ”Det är OK att bryta regler?”

Aprilmånads möte
Mötet hölls ons. 1.4. i mötesrummet Kvarnen i bibban. Viveka Rabehl berättade om och visar bilder från sina fotofärder till nordöstra Finland där hon fotat bl.a. björn och örnar från gömsle.

Vårutfärd i maj
Vårutfärden 13.6. gick till Bengtskär med Marine Lines från Hangö. Fem medlemmar deltog. Vädret var strålande.

Septembermånads möte
Den 2.9. hölls det första möte i egna utrymmen i Bageriet. Medlemmarna fick bekanta sig med utrymmet och komma med förslag till aktiverad verksamhet. Mötet var välbesökt och en hel del förslag dök upp

Oktobermånads möte
Den traditionella Naturbildstävlingen avgjordes ons 7.10. Domare var bildkonstnären och biologen Riggert Munsterhjelm som väckte stor uppskattning med sina informativa och väl motiverade omdömen. Bildskörden bestod av sammanlagt 20 bilder inlämnade av sju medlemmar.
Resultat: I pris, gick till Viveka Rabehl för en strandbild med en trolsk stämning. II pris vann Rauno Oksman med en klassisk naturbild: en blåkärrhöks hane som sveper över en äng. III pris gick till Patrick Bagge för en fin och informativ bild av en ekorre.

November månads program
November månads möte hölls onsdag 4.11. i Bageriet. Alla närvarande fick i uppgift att ge sig ut i mörkret och fotografera den givna uppgiften som var : Profil. Uppgiften var inte alldeles lätt, men resulterade i mycket varierande bilder som diskuterades livligt.
Måndag 23. 11. ordnades på Bageriet en snabbkurs i att skära passepartout och rama in foton.
I samband med att Mat-utställningen plockades ner 31.11. räknades de sammanlagt 216 rösterna. Utställningen var ju samtidigt en tävling där allmänheten var domare. Resultatet : 25 röster: Två kor, av Martin Josefsson, 23 röster, Post Festum av Ulla Johnsson, 21 röster, Glass på Viking Line av Viveka Rabehl.
Två kalendrar lottades ut bland alla som röstat. Kalendrarna vanns av Ella Kangas och Åsa Nordling.

Decembermånads program
Kubbens julträff ordnades 2.12. i Bageriet. God linssoppa, glögg och trevlig samvaro stod på programmet och så Eva-Lotta Rehnmans superba bildföredrag om Ruanda och bergsgorillorna.