Måndagsträff 16.3.2020

På måndagsträffen 16.3 kommer vi att ha två för klubben nya aktiviteter.

 1. Fotograf/Medlems-presentation. 
  • En kort presentation framförd av klubbmedlem, ~15-20min. 
  • Presentationen kan innehålla nåt i stil med: Kort personhistoria, personens ”fotograferingshistoria”, fotoutrustning, personliga intressen inom fotografering, favoritbilder, etc.
  • Vid den här träffen kommer vi att få höra presentationer av Kenneth Weber och Viveka Rabehl
 2. Bildbedömning / bildkritik
  • Några medlemmar får i uppgift att på förhand bekanta sig med och bedöma ett antal dittills obekanta fotografier. 
  • Under träffen kommer dessa medlemmar att visa bilderna man fått och ge en bedömning av dom.
  • Alla har sina egna kriterier för hur ett bra fotografi ser ut, fototekniskt sett, konstnärlighet, berättande, komposition, etc, etc
  • Vid den här träffen kommer vi att få ta del av bildbedömningar av Tony Axberg, Peter Sjöstrand och Roland Öster

Månadsmöte 4.3.2020

Den här gången hade vi som tema Lightroom. Vi kollade tillsammans genom de grundläggande funktionerna i Lightroom, ytligare kring kataloghantering och funktionerna kring importering av bilder, men mer i detalj de olika funktionerna som finns för editering av bilderna.

Bifogad bild av Tony Axberg, ursprungligen publicerad på klubbens facebook grupp.

Måndagsträff 17.2.2020

Temat för måndagsträffen var att presentera vårens planerade klubb-aktiviteter och för att samla kommentarer och idéer både för hösten och för klubbens verksamhet överlag. Diskussionen gick glädjande het hela kvällen 🙂
     

Fotografier av Tony Axberg

Klubben höll årsmöte

Ekenäs fotoklubbs årsmöte hölls 5.2. i närvaro av ett knappt femtontal medlemmar. Till ny ordförande valdes enhälligt Roland Öster. Peter Sjöstrand trädde tillbaka efter drygt 20 år som ordförande, men kvarstår i styrelsen. I stället för Ulla Johnsson som undanbad sig omval,  valdes Mia Falck. Den nya styrelsen har alltså följande sammansättning: Mikael Bäckman, Mia Falck, Reijo Kangas, Hans-Erik Nyman, Viveka Rabehl och Peter Sjöstrand.

Efter årsmötet avgjordes årstävlingen. Domare var fotograf/grafiker Eva Tordera Nuño. Resultaten kan ses under Tävlingar/Tävlingsresultat.

Årsmöte onsdag 5.2.

Ekenäs fotoklubbs årsmöte hålls i klubblokalen onsdag 5.2. kl 18.30. Samtidigt avgörs årstävlingarna. Skicka in dina tävlingsbilder senast lördag 1.2. elektroniskt till klubbens e-postadress och pappersbilder till klubblokalen eller till Fotofabriken (obs. Fotofabriken är stängd på lördagar). Se närmare om tävlingsreglerna under Tävlingar – Tävlingsregler.