Utställningen ”Tillbaka till naturen”

Fotouppgiften över sommaren hade detta år som tema ”Tillbaka till naturen”. På basen av de inlämnade bidragen sammanställdes en utställning som 18.9. öppnades i Ekenäs bibliotek. Som tidigare år får allmänheten rösta fram den bästa bilden.

Septembermånads möte 4.9.

Hoppas alla kunnat njuta av sommaren! Höstens första möte hålls onsdag 4.9. 18.30 på klubben. På programmet är en presentation/genomgång av höstens program varefter fotouppgifter delas ut. Så ta med kameran. Alla gamla och nya medlemmar är välkomna!

OBS! Glöm inte Hangö fotofestival lördag 7.9. på stadshuset, Berggatan 1.Programmet är högklassiskt! Närmare uppgifter om programmet på hemsidan www.hankofotofestival.fi. Se också klubbens medlemscirkulär.

Fotouppgifter över sommaren

Sommaren är här och med den fotouppgiften över sommaren. Årets tema är ”Tillbaka till naturen” ett tema som kan tolkas på olika sätt och som förhoppningsvis resulterar i en stor variation på bilderna. Var och en medlem kan lämna in 3 pappersbilder. Bildens långsida får vara max 30 cm. OBS! Inlämningstiden är förlängd till 11.9. Närmare uppgifter finns i cirkuläret.

Denna sommar finns också en annan fotouppgift: klubben deltar i Hangö fotofestival 7.9  med en liten utställning på 10 foton på temat Stadsliv. För detta behövs bidrag. Skicka in 2 bidrag till klubbens e-postadress senast 25.8.Se närmare i senaste cirkulär.

Glad sommar!